Tagged: na kole ku familokom

koniec

Kolejny sezon za nami

Udziałem w rajdzie „Na kole ku familokom” zorganizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zakończyliśmy trzeci rok szkolny z kołem turystyki rowerowej. W tym czasie zorganizowaliśmy 24 wyjazdy, pokonując na rowerach przeszło 800 km....